Judit (Judith)

Judit är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, Jehūdīt [betoningsstreck över i] ’judinna’.

Namnet förekommer i olika former som t.ex. engelskans Judy, tyskans Jutta och danskans Jytte.

Judit förekommer i Judits bok (i Apokryferna till Gamla testamentets) och är namnet på en av Esaus hustrur i Gamla testamentet.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1492 Finland
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 2010–

Namnsdag

13 juli

Delar namnsdag med:

  • Joel (namnlängden)
  • Jutta, Jytte (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 10 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.