Judit (Judith)

Judit är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, Jehūdīt [betoningsstreck över i] ’judinna’.

Namnet förekommer i olika former som t.ex. engelskans Judy, tyskans Jutta och danskans Jytte.

Judit förekommer i Judits bok (i Apokryferna till Gamla testamentets) och är namnet på en av Esaus hustrur i Gamla testamentet.

I den rikssvenska almanackan 13/7 och i den finlandssvenska 10/12.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1492 Finland
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.