Josef (Joseph, Jozef, Jozsef)

Josef är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, med bl.a. betydelsen ’Jahve skall föröka, ge fler (barn)’.

Josef förekommer i många olika former, t.ex. spanskans José, italienskans Giuseppe, polskans Józef, ungerskans József.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19/3, efter snickaren från Nasaret, jungfru Marias trolovade.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1980—99, 1930—59)

Om namnen