Josef (Joseph, Jozef, Jozsef)

Josef är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, med bl.a. betydelsen ’Jahve skall föröka, ge fler (barn)’.

Josef förekommer i många olika former, t.ex. spanskans José, italienskans Giuseppe, polskans Józef, ungerskans József.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19/3, efter snickaren från Nasaret, jungfru Marias trolovade.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1980—99, 1930—59)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.