Josef (Joseph, Jozef, Jozsef, Josip, Yosef m.fl.)

Josef är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung, med bland annat betydelsen ’Jahve skall föröka, ge fler (barn)’.

Josef förekommer i många olika former, t.ex. spanskans José, italienskans Giuseppe, polskans Józef, ungerskans József.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1291
Starkaste tidsperiod: 1885–1929, 1980–99, 2000–

Namnsdag

19 mars

efter snickaren från Nasaret, jungfru Marias trolovade.

Delar namnsdag med:

  • Josefina (namnlängden)
  • Giuseppe, José, Josefin, Josefine (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.