Jörgen (Görgen)

Jörgen är ursprungligen en lågtysk form av Georg.

I den rikssvenska almanackan 9/7 och i den finlandssvenska 23/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1843
Starkaste tidsperiod: 1960—79 (1950—69)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.