Jonatan (Jonathan)

Jonatan är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’Guds gåva, Gud har givit (barnet)’.

Namnet blev populärt i Sverige på 1990-talet efter hjälten i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta, som också har filmatiserats. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 22/12 och i den finlandssvenska 26/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1657
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.