John

John är en engelsk form av Johannes.

I den rikssvenska almanackan 3/5 och i den finlandssvenska 24/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1729
Starkaste tidsperiod: 1910—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.