John

John är en engelsk form av Johannes.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1729
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 1990–

Namnsdag

3 maj

Delar namnsdag med:

  • Jane (namnlängden)
  • Ian (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.