Joar

Joar är ett nordiskt (ursprungligen östnordiskt) namn, sammansatt av ett ord motsvarande fornvästnordiskt jór ’häst’ och ‑ar.

I den rikssvenska almanackan 31/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten ioar
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.