Jessika

Jessika är ett omdiskuterat namn. Det har föreslagits vara en engelsk form av hebreiskans Jiska, av okänd betydelse, senare tolkat som ’han (Gud) betraktar; spejare’.

Det har också ansetts vara skapat av William Shakespeare, hos vilken Jessica är dotter till Shylock i The Merchant of Venice (ca 1596 ”Köpmannen i Venedig”).

I den rikssvenska almanackan 6/7 och i den finlandssvenska 25/2.

Typ: kvinnonamn
Starkaste tidsperiod: 1970—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.