Jessika

Jessika är ett omdiskuterat namn. Det har föreslagits vara en engelsk form av hebreiskans Jiska, av okänd betydelse, senare tolkat som ’han (Gud) betraktar; spejare’.

Det har också ansetts vara skapat av William Shakespeare, hos vilken Jessica är dotter till Shylock i The Merchant of Venice (ca 1596 ”Köpmannen i Venedig”).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1875
Starkaste tidsperiod: 1970–99

Namnsdag

6 juli

Delar namnsdag med:

  • Esaias (namnlängden)
  • Esa, Esse (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 25 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.