Jasmine (Jasmin, Yasmine)

Namnet Jasmine har kommit till Sverige via engelskan och franskan men är ursprungligen ett persiskt Ysämin, identiskt med växtbeteckningen jasmin. Namnet har blivit bekant genom en slavinna i sagosamlingen Tusen och en natt.

Fr.o.m. 2015 års namnsdagslängd så har Jasmine namnsdag den 26 juli i rikssvenska almanackan.

Typ: kvinnonamn
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.