Jarl

Jarl är ett nordiskt namn, identiskt med fornvästnordiskt jarl ’fri, förnäm man’; motsvarande fornsvenska form är Iærl.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift iarl
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

11 oktober

Delar namnsdag med:

  • Erling (namnlängden)
  • Elling (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.