Jarl

Jarl är ett nordiskt namn, identiskt med fornvästnordiskt jarl ’fri, förnäm man’; motsvarande fornsvenska form är Iærl.

I den rikssvenska almanackan 11/10 och i den finlandssvenska 24/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten iarl
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen