Jan

Jan är en lågtysk, frisisk och nederländsk form av Johannes.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1600-talet
Starkaste tidsperiod: 1940–69

Namnsdag

11 januari

Delar namnsdag med:

  • Jannike (namnlängden)
  • Janne, Jannika (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.