Jakob (Jacob)

Jakob är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med omstridd betydelse. Möjligen har det betydelsen ’må Gud skydda’.

Det har i Gamla testamentet tolkats folketymologiskt dels i anslutning till ordet ‘aqév ’häl’, dels till ‘aqáv ’bedra’.

Under medeltiden var Jakob (även i formerna Jap(er), Jåp(er), Jeppe) ett vanligt namn i Sverige.

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 25/7, efter Jesu lärjunge Jakob d.ä (död 44).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: mitten av 1100-talet Jacobus
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.