Ivar

Ivar är ett nordiskt namn med omdiskuterad härledning. Förleden är sannolikt en motsvarighet till fornvästnordiskt ýr (av germanskt *īwaz) ’idegran; båge’. Efterleden ‑ar har flera olika möjliga betydelser.

Namnet har också föreslagits vara en form av Ingvar.

Möjligen avser runstensbelägget istället namnet Joar.

I den rikssvenska almanackan 31/1 och i den finlandssvenska 22/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.