Ivar

Ivar är ett nordiskt namn med omdiskuterad härledning. Förleden är sannolikt en motsvarighet till fornvästnordiskt ýr (av germanskt *īwaz) ’idegran; båge’. Efterleden ‑ar har flera olika möjliga betydelser.

Namnet har också föreslagits vara en form av Ingvar.

Möjligen avser runstensbelägget istället namnet Joar.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2000–

Namnsdag

31 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.