Israel

Israel är ett bibliskt namn, på hebreiska Jisrāél, som anspelar på orden för ’kämpa’ och ’Gud’. Enligt Gamla testamentet är det ett binamn på patriarken Jakob, och det kom överfört att användas som namn på det israelitiska folket och på deras land.

Under medeltiden var Israel ett stormansnamn i Sverige; i senare tid har namnet varit vanligast i övre Norrland.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1269
Starkaste tidsperiod: 1885–1929

Namnsdag

20 december

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.