Isabella (Isabelle, Isabell, Isabel)

Isabella är en italiensk form av Isabel, som är ett spanskt namn, troligen en ombildning av Elisabet. Den franska formen är Isabelle.

Isabella är känt som ett spanskt drottningnamn och infördes i det svenska namnbeståndet 1564, när en dotter till Johan III erhöll detta.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1564
Starkaste tidsperiod: 1980–

Namnsdag

30 oktober

Delar namnsdag med:

  • Elsa (namnlängden)
  • Bella, Bellis, Else, Elsie, Elsy, Ilse, Isa, Isabell, Isabelle (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 11 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.