Isabella (Isabelle, Isabell, Isabel)

Isabella är en italiensk form av Isabel, som är ett spanskt namn, troligen en ombildning av Elisabet. Den franska formen är Isabelle.

Isabella är känt som ett spanskt drottningnamn och infördes i det svenska namnbeståndet 1564, när en dotter till Johan III erhöll detta.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 30/10 och i den finlandssvenska 11/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1564
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen