Irja

Irja är en rysk ursprunglig smekform till Irina (se Irene). I Finland förekom Irja tidigare som mansnamn och är som sådant bevarat i ortnamn och släktnamn.

I den rikssvenska almanackan 5/4.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1895 Finland
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.