Iris

Iris är ett grekiskt namn, identiskt med ordet iris ’regnbåge’.

I den grekiska mytologin är Iris regnbågens gudinna. Ordet är också en benämning på ögats regnbågshinna och svärdsliljan.

I den rikssvenska almanackan 10/2 och i den finlandssvenska 14/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1843 Finland
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.