Iris

Iris är ett grekiskt namn, identiskt med ordet iris ’regnbåge’.

I den grekiska mytologin är Iris regnbågens gudinna. Ordet är också en benämning på ögats regnbågshinna och svärdsliljan.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1843 Finland
Starkaste tidsperiod: 1910–39, 2010–

Namnsdag

10 februari

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 14 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.