Ingvor

Ingvor är ett nordiskt namn, sammansatt av Ing(e)‑ och de omdiskuterade namnelementet ‑vor.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1896
Starkaste tidsperiod: 1940–59

Namnsdag

10 april

Delar namnsdag med:

  • Ingvar (namnlängden)
  • Igor, Ingar, Yngvar (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.