Ingvar

Ingvar är ett nordiskt namn (sidoform till Yngvar), sammansatt av Ing(e)‑ och ‑ar, ett namnelement med flera olika ursprungliga betydelser.

Namnet Ingvar var vanligt under vikingatiden; mest känd är kanske Ingvar den vittfarne, som sätts i samband med Ingvar på de s.k. Ingvarsstenarna, ca 25 runstenar i trakterna runt Mälaren som berättar om vikingafärder i österled under ledning av Ingvar den vittfarne.

Namnet är inlånat till ryskan i formen Igor.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift inkuar
Starkaste tidsperiod: 1920–49

Namnsdag

10 april

Delar namnsdag med:

  • Ingvor (namnlängden)
  • Igor, Ingar, Yngvar (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 26 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.