Ingrid

Ingrid är ett nordiskt namn, sammansatt av Ing(e)‑ och efterleden‑frid 'älskad'. Namnet har ibland också sammanblandats med Inger.

Ingrid har varit populärt i alla tider.

I den rikssvenska almanackan 9/10 och i den finlandssvenska 5/10.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten inkriþ
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.