Ingemund

Ingemund är ett nordiskt namn, sammansatt av Ing(e)‑ och efterleden ‑mund 'beskyddare'.

I den rikssvenska almanackan 2/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten inkimuntr
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.