Ingemar

Ingemar är ett nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av Ing(e)‑ och efterleden‑mar 'utmärkt, berömlig'.

Ingemar var ett vanligt namn under medeltiden. Namnet blev populärt igen i samband med Selma Lagerlöfs roman Jerusalem (1901—02), som handlar om Ingmarssönerna i Dalarna.

I den rikssvenska almanackan 3/6 och i den finlandssvenska 21/6.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten inkimar
Starkaste tidsperiod: 1930—39, 1950—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.