Ingela

Ingela är dels ett tyskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Ing(e)‑, dels en nysvensk utveckling av Ingegerd.

I den rikssvenska almanackan 7/11 och i den finlandssvenska 23/1.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1692
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.