Ida

Ida är en tysk ursprunglig smekform till namn på Ida-, Idu-. Dessa är möjligen bildade till fornhögtyskt itis ’sierska’, besläktat med fornvästnordiskt íð ’flit’. Ida kan också vara en ursprunglig smekform till Adelaida.

Namnets popularitet på 1990-talet kan tillskrivas Ida i Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351
Starkaste tidsperiod: 1885–1900, 1990–2015

Namnsdag

14 september

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 14 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.