Ida

Ida är en tysk ursprunglig smekform till namn på Ida-, Idu-. Dessa är möjligen bildade till fornhögtyskt itis ’sierska’, besläktat med fornvästnordiskt íð ’flit’. Ida kan också vara en ursprunglig smekform till Adelaida.

Namnets popularitet på 1990-talet kan tillskrivas Ida i Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 14/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99, 2000—

Om namnen