Ida

Ida är en tysk ursprunglig smekform till namn på Ida-, Idu-. Dessa är möjligen bildade till fornhögtyskt itis ’sierska’, besläktat med fornvästnordiskt íð ’flit’. Ida kan också vara en ursprunglig smekform till Adelaida.

Namnets popularitet på 1990-talet kan tillskrivas Ida i Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 14/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1351
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.