Hugo

Hugo är en tysk ursprunglig smekform till namn på Hug- (av fornhögtyskt hugu ’håg, tanke’), t.ex. Hugbert, Hugbald.

Mot slutet av 1900-talet blev Hugo ett av de populäraste pojknamnen i Sverige, något som möjligen kan tillskrivas Maria Gripes böcker om Hugo och Josefin.

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 3/11 och i den finlandssvenska 3/2.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1649
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1910—19, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.