Hugo

Hugo är en tysk ursprunglig smekform till namn på Hug- (av fornhögtyskt hugu ’håg, tanke’), t.ex. Hugbert, Hugbald.

Mot slutet av 1900-talet blev Hugo ett av de populäraste pojknamnen i Sverige, något som möjligen kan tillskrivas Maria Gripes böcker om Hugo och Josefin.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1649
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1910–29, 1995–

Namnsdag

3 november

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 3 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.