Hubert

Hubert är ett tyskt namn, av äldre Hugbert, sammansatt av fornhögtyskt hugu ’håg, tanke’ och  -bert 'ljus, lysande'.

I den rikssvenska almanackan 3/11, till minne av den helige Hubertus, biskop i Liège (död 727).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1654
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen