Hubert

Hubert är ett tyskt namn, av äldre Hugbert, sammansatt av fornhögtyskt hugu ’håg, tanke’ och  -bert 'ljus, lysande'.

I den rikssvenska almanackan 3/11, till minne av den helige Hubertus, biskop i Liège (död 727).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1654
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.