Hubert

Hubert är ett tyskt namn, av äldre Hugbert, sammansatt av fornhögtyskt hugu ’håg, tanke’ och  -bert ’ljus, lysande’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1654
Starkaste tidsperiod: 1920–39

Namnsdag

3 november

till minne av den helige Hubertus, biskop i Liège (död 727).

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.