Holmfrid

Holmfrid är ett nordiskt namn, ursprungligen ett kvinnonamn belagt redan i runsvensk tid (hulmfriþ). Namnet är sammansatt av fornsvenskt holmber ’holme’ och namnelementet ‑frid 'älskad'.

I den rikssvenska almanackan 30/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1900
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.