Holmfrid

Holmfrid är ett nordiskt namn, ursprungligen ett kvinnonamn belagt redan i runsvensk tid (hulmfriþ). Namnet är sammansatt av fornsvenskt holmber ’holme’ och namnelementet ‑frid 'älskad'.

I den rikssvenska almanackan 30/3.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1900
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen