Holger

Holger är ett nordiskt namn, sammansatt av fornsvenskt holmber ’holme’ och ‑ger 'spjut'.

Holger Danske var en kontinental sagohjälte men har i danska medeltidsballader knutits till Danmark, där han blivit en nationalsymbol och givit spridning åt namnet.

I den rikssvenska almanackan 30/3 och i den finlandssvenska 2/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten hulmkair
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.