Hilding

Hilding är ett nordiskt namn, identiskt med fornvästnordiskans hildingr ’hövding’, bildat till hildr ’strid’.

Namnet blev känt i Sverige genom Esaias Tegnérs Frithiofs saga (1825).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1842
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2010–

Namnsdag

21 februari

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 28 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.