Hilding

Hilding är ett nordiskt namn, identiskt med fornvästnordiskans hildingr ’hövding’, bildat till hildr ’strid’.

Namnet blev känt i Sverige genom Esaias Tegnérs Frithiofs saga (1825).

I den rikssvenska almanackan 21/2 och i den finlandssvenska 28/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1842
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.