Hervor

Hervor är ett nordiskt (isländskt) namn, sammansatt av Her- ’krigshär’ och det omdiskuterade namnelementet -vor.

Namnet förekommer i den isländska Hervarar saga, nedskriven på 1200-talet. I samband med den nordiska namnrenässansen på 1800-talet blev namnet spritt i Sverige.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1813
Starkaste tidsperiod: 1910–39

Namnsdag

1 april

Delar namnsdag med:

  • Harald (namnlängden)
  • Harold (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.