Hervor

Hervor är ett nordiskt (isländskt) namn, sammansatt av Her- 'krigshär' och det omdiskuterade namnelementet -vor.

Namnet förekommer i den isländska Hervarar saga, nedskriven på 1200-talet. I samband med den nordiska namnrenässansen på 1800-talet blev namnet spritt i Sverige.

I den rikssvenska almanackan 1/4.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1813
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.