Herman (Hermann)

Herman är ett tyskt namn, sammansatt av Her- ’krigshär’ och ‑man ’man, människa’.

Namnet är tidigt inlånat under medeltiden, då de flesta av namnbärarna tillhörde stadsbefolkning med tysk bakgrund.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1259 Hermanus
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2000–

Namnsdag

12 juli

Delar namnsdag med:

  • Hermine (namnlängden)
  • Hermina (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 12 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.