Henry

Henry är den engelska formen av Henrik.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1816
Starkaste tidsperiod: 1910–39, 2010–

Namnsdag

19 januari

Delar namnsdag med:

  • Henrik (namnlängden)
  • Enrique, Heikki, Heine, Heinrich, Heinz, Henri (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.