Henrik (Henric)

Henrik är ett tyskt namn, en medellågtysk form av Heinrich, sammansatt av fornhögtyskt heim ’hus’ och-rik 'mäktig, rik' eller 'härskare, furste'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19/1, efter biskop Henrik, Finlands skyddshelgon.

Henriksdagen eller Hindersmäss har varit en viktig folklig märkesdag i kalendern.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1208
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen