Henrik (Henric)

Henrik är ett tyskt namn, en medellågtysk form av Heinrich, sammansatt av fornhögtyskt heim ’hus’ och-rik 'mäktig, rik' eller 'härskare, furste'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19/1, efter biskop Henrik, Finlands skyddshelgon.

Henriksdagen eller Hindersmäss har varit en viktig folklig märkesdag i kalendern.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1208
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.