Henrietta (Henriette)

Henrietta är en fransk femininform till Henri (se Henrik).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1675 (1729)
Starkaste tidsperiod: 1885–1929

Namnsdag

22 augusti

Delar namnsdag med:

  • Henrika (namnlängden)
  • Henny, Henriette (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.