Henning

Henning är ett tyskt namn, en lågtysk ursprunglig smekform till Johannes och Heinrich (se Henrik).

Namnet har anknytning till den tyska invandringen under medeltiden och sammanblandades ibland med det inhemska Hemming.

I den rikssvenska almanackan 22/5 och i den finlandssvenska 29/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen