Henning

Henning är ett tyskt namn, en lågtysk ursprunglig smekform till Johannes och Heinrich (se Henrik).

Namnet har anknytning till den tyska invandringen under medeltiden och sammanblandades ibland med det inhemska Hemming.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2010–

Namnsdag

22 maj

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.