Henning

Henning är ett tyskt namn, en lågtysk ursprunglig smekform till Johannes och Heinrich (se Henrik).

Namnet har anknytning till den tyska invandringen under medeltiden och sammanblandades ibland med det inhemska Hemming.

I den rikssvenska almanackan 22/5 och i den finlandssvenska 29/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1496
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.