Hemming

Hemming är ett nordiskt namn med omstridd härledning. Bl.a. har framförts att namnet är identiskt med fornnordiskt hemingr ’skinnet på bakfoten av ett djur’. Sannolikare är tolkningen att namnet är bildat till fornvästnordiskt hamr ’förklädnad, skepnad’.

Tidigare har man antagit att namnet har lånats in från kontinenten men med hänsyn till spridningen kan förhållandet vara det omvända. Namnet kom efterhand att sammanblandas med det tyska Henning.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift heminkr
Starkaste tidsperiod: 1920–39

Namnsdag

22 maj

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 22 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.