Helny

Helny är ett nordiskt namn, troligen en nybildning efter mönster av Dagny, men det kan också vara en bildning till Helena.

I den rikssvenska almanackan 11/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1762
Starkaste tidsperiod: 1044

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.