Helge

Helge är ett nordiskt namn, troligen ett ursprungligt binamn, bestämd form av helig (fornsvenskt helagher).

Under hednisk tid kan namnet ha betytt ’vigd åt gudarna’. Oleg är en rysk form av Helge.

I den rikssvenska almanackan 30/9 och i den finlandssvenska 31/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten helgi

Om namnen