Helge

Helge är ett nordiskt namn, troligen ett ursprungligt binamn, bestämd form av helig (fornsvenskt helagher).

Under hednisk tid kan namnet ha betytt ’vigd åt gudarna’. Oleg är en rysk form av Helge.

I den rikssvenska almanackan 30/9 och i den finlandssvenska 31/5.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten helgi

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.