Heidi

Heidi är en tysk ursprunglig smekform till sammansättningar innehållande antingen ‑heit , motsvarande svenskans ‑het, t.ex. i skönhet, eller ett ord som betyder ’glans, skönhet’, jfr fornvästnordiskans *‑haiðiō ’ljus, klar’, t.ex. Adelheid.

Heidi fick spridning i de tyskspråkiga länderna i slutet av 1800-talet genom schweiziskan Johanna Spyris bok Heidi (1881).

I den rikssvenska almanackan 5/9 och i den finlandssvenska 27/7.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1879
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.