Heidi

Heidi är en tysk ursprunglig smekform till sammansättningar innehållande antingen ‑heit , motsvarande svenskans ‑het, t.ex. i skönhet, eller ett ord som betyder ’glans, skönhet’, jämför fornvästnordiskans *‑haiðiō ’ljus, klar’, t.ex. Adelheid.

Heidi fick spridning i de tyskspråkiga länderna i slutet av 1800-talet genom schweiziskan Johanna Spyris bok Heidi (1881).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1879
Starkaste tidsperiod: 1970–89, (2010–)

Namnsdag

5 september

Delar namnsdag med:

  • Adela (namnlängden)
  • Adele, Adelia, Adelina, Adla, Alida, Alina, Aline (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 27 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.