Hedvig

Hedvig är ett tyskt helgonnamn, fornhögtyskt Haduwig, sammansatt av ord motsvarande fornvästnordiskans hǫð ’strid’ och ‑vig/-wig ’kamp, strid’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 15/10, efter Sankta Hedvig, en slavisk prinsessa (död 1243).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1578
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.