Harald

Harald är ett nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av Har- ’krigshär’ och ‑vald ’härskare’.

Namnet har inte fått i-omljud i förleden (jämför fornvästnordiskt Herjulfr, Hermundr), kanske beroende på att namnet inkommmit till Norden efter i-omljudsperioden. Etymologiskt är det samma ord som lånordet härold.

Namnet anses ha spritts från danskt område till Norge och Sverige. Under medeltiden har namnet varit vanligast i adelskretsar.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift haraltr
Starkaste tidsperiod: 1900–39, 2000–

Namnsdag

1 april

Delar namnsdag med:

  • Hervor (namnlängden)
  • Harold (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 1 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.