Harald

Harald är ett nordiskt (germanskt) namn, sammansatt av Har- 'krigshär' och ‑vald 'härskare'.

Namnet har inte fått i-omljud i förleden (jfr fornvästnordiskt Herjulfr, Hermundr), kanske beroende på att namnet inkommmit till Norden efter i-omljudsperioden. Etymologiskt är det samma ord som lånordet härold.

Namnet anses ha spritts från danskt område till Norge och Sverige. Under medeltiden har namnet varit vanligast i adelskretsar.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 1/4.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten haraltr
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.