Hampus

Hampus antas sammanhänga med den tyska ursprungliga smekformen Hampe (< Hamprecht, variant till Heimbert, sammansatt av Heim- ’hembygd, hemvist’ och ‑bert 'ljus, lysande') och är möjligen en latinisering av denna. Hampus har också förekommit som en smekform för Hans.

Namnet Hampus uppträder i Sverige och Finland i ett par fall på 1500- och 1600-talen men har inte etablerats som förnamn förrän på 1700-talet. Från att från början ha funnits i de lägre samhällsskikten fick det efter 1725 en typiskt adlig prägel.

Hampus har ökat stort i popularitet sedan 1980-talet. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 29/8.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1551 Finland, 1624
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen