Hampus

Hampus antas sammanhänga med den tyska ursprungliga smekformen Hampe (< Hamprecht, variant till Heimbert, sammansatt av Heim- ’hembygd, hemvist’ och ‑bert ’ljus, lysande’) och är möjligen en latinisering av denna. Hampus har också förekommit som en smekform för Hans.

Namnet Hampus uppträder i Sverige och Finland i ett par fall på 1500- och 1600-talen men har inte etablerats som förnamn förrän på 1700-talet. Från att från början ha funnits i de lägre samhällsskikten fick det efter 1725 en typiskt adlig prägel.

Hampus har ökat stort i popularitet sedan 1980-talet. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1551 Finland, 1624
Starkaste tidsperiod: 1990–2009

Namnsdag

29 augusti

Delar namnsdag med:

  • Hans (namnlängden)
  • Hasse (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.