Halvard

Halvard är  ett nordiskt namn, sammansatt av ord motsvarande fornvästnordiskans hallr ’(flat) sten, häll’ och vôrðr ’väktare, vakt’ (jämför Sigurd).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift hal(u)arþr
Starkaste tidsperiod: 1910–39

Namnsdag

14 maj

Delar namnsdag med:

  • Halvar (namnlängden)
  • Halvor (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.