Gunvor

Gunvor är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun- 'strid, kamp' och det omdiskuterade namnelementet ‑vor.

I den rikssvenska almanackan 3/3 och i den finlandssvenska 25/3.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten kunuar
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.