Gunnar

Gunnar är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun- 'strid, kamp' och efterleden ‑ar (här troligen med betydelsen ’härförare, krigare’). Namnets tyska motsvarighet är Günther.

Namnet var vanligt i Norden under vikingatid och medeltid. I den isländska Njalssagan heter huvudpersonen Gunnar på Lidarände. Namnet blev populärt igen mot slutet av 1800-talet genom Viktor Rydbergs dikt Snöfrid (1882) och romanen Vapensmeden (1891), och under 1910- och 1920-talen var det ett av de tre vanligaste namnen i Sverige.

I den rikssvenska almanackan 9/1 och i den finlandssvenska 8/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten kunar

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.