Gunhild

Gunhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun‑ och ‑hild som båda betyder 'strid, kamp'.

I Sverige förekommer variantformer som Gunnel, Gunnela och Gunilla.

I den rikssvenska almanackan 30/1 och i den finlandssvenska 1/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten kuniltr
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.