Gunhild

Gunhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun‑ och ‑hild som båda betyder ’strid, kamp’.

I Sverige förekommer variantformer som Gunnel, Gunnela och Gunilla.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift kuniltr
Starkaste tidsperiod: 1900–19

Namnsdag

30 januari

Delar namnsdag med:

  • Gunilla (namnlängden)
  • Gulla, Gullan, Gulli, Gullie, Gully, Gundel, Gunnela, Gunni, Gunnie, Gunnil, Gunnila, Gunny (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 1 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.