Gunhild

Gunhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun‑ och ‑hild som båda betyder 'strid, kamp'.

I Sverige förekommer variantformer som Gunnel, Gunnela och Gunilla.

I den rikssvenska almanackan 30/1 och i den finlandssvenska 1/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten kuniltr
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen