Gunborg

Gunborg är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun- ’strid, kamp’ och ‑borg (jämför verbet bärga).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift [k]unburka
Starkaste tidsperiod: 1910–29

Namnsdag

3 mars

Delar namnsdag med:

  • Gunvor (namnlängden)
  • Gunda (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.