Gunborg

Gunborg är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun- 'strid, kamp' och ‑borg (jfr verbet bärga).

I den rikssvenska almanackan 3/3 och i den finlandssvenska 21/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten [k]unburka
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen