Gunborg

Gunborg är ett nordiskt namn, sammansatt av Gun- 'strid, kamp' och ‑borg (jfr verbet bärga).

I den rikssvenska almanackan 3/3 och i den finlandssvenska 21/9.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten [k]unburka
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.