Gun (Gunn)

Gun är ett nordiskt namn motsvarande fornvästnordiskt gunnr ’kamp, strid’.

I den fornnordiska mytologien var Gun namn på en av Odens valkyrior. Namnet har använts som förnamn först i sen tid. Det är då snarare fråga om en ursprunglig smekform till namn på Gun-.

I den rikssvenska almanackan 1/6 och i den finlandssvenska 1/11.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1889
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.