Gudrun

Gudrun är ett nordiskt namn, sammansatt av Gud- 'gudom, gudomligt väsen' och -run (germanskt *runo) ’hemlighet, hemlig kunskap’. Det kan vara en meningsfull sammansättning ’hon som besitter hemlig kunskap’.

Gudrun förekommer i den nordiska eddadiktningen som hustru till Sigurd Fafnesbane.

I den rikssvenska almanackan 24/11 och i den finlandssvenska 7/3.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten kuþrun
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.