Gudrun

Gudrun är ett nordiskt namn, sammansatt av Gud- ’gudom, gudomligt väsen’ och -run (germanskt *runo) ’hemlighet, hemlig kunskap’. Det kan vara en meningsfull sammansättning ’hon som besitter hemlig kunskap’.

Gudrun förekommer i den nordiska eddadiktningen som hustru till Sigurd Fafnesbane.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift kuþrun
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

24 november

Delar namnsdag med:

  • Rune (namnlängden)
  • Guje, Runa, Runo (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 7 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.