Gudmund

Gudmund är ett nordiskt namn, sammansatt av Gud- 'gudom, gudomligt väsen' och -mund 'beskyddare'.

I den rikssvenska almanackan 2/4 och i den finlandssvenska 16/1.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten kuþmuntr
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.