Göte (Göthe)

Göte är en ursprunglig smekform till namn på Göt‑ eller en bildning till fornsvenskt gøt ’invånare i Götaland, göt’. I det senare fallet är det fråga om ett ursprungligt binamn.

I den rikssvenska almanackan 27/1 och i den finlandssvenska 8/9.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten kuti
Starkaste tidsperiod: 1920—39 (1950—59)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.